แบบฝึกเสริมทักษะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่ใช่ข้อทดสอบ นักเรียนสามารถเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑ หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสำคัญได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างแท้จริง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
๑. ให้นักเรียนศึกษาแบบฝึก ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ
๒. ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจใบความรู้ที่ ๑.๑ พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ แล้วทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑.๑
๓. ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจใบความรู้ที่ ๑.๒ หลักการอ่านจับใจความสำคัญ แล้วทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑.๒
๔. ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจใบความรู้ที่ ๑.๓ กลวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ แล้วทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑.๓
๕. ให้นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑.๔ แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์จากเรื่องราวที่กำหนดให้
๖. ทำแบบทดสอบชุดที่ ๑ หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ
๗. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่ดูเฉลยระหว่างการทำแบบฝึก
๘. ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชี้แจงอย่างเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ มีสมาธิ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *